ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.org
Rp192.000,00
1 سال
Rp192.000,00
1 سال
Rp192.000,00
1 سال
.net
Rp172.000,00
1 سال
Rp172.000,00
1 سال
Rp172.000,00
1 سال
.info
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.tv
Rp363.000,00
1 سال
Rp363.000,00
1 سال
Rp363.000,00
1 سال
.asia
Rp193.000,00
1 سال
Rp193.000,00
1 سال
Rp193.000,00
1 سال
.biz
Rp208.000,00
1 سال
Rp208.000,00
1 سال
Rp208.000,00
1 سال
.us
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.name
Rp110.500,00
1 سال
Rp110.500,00
1 سال
Rp110.500,00
1 سال
.in
Rp193.000,00
1 سال
Rp193.000,00
1 سال
Rp193.000,00
1 سال
.space
Rp118.000,00
1 سال
Rp118.000,00
1 سال
Rp118.000,00
1 سال
.website
Rp268.000,00
1 سال
Rp268.000,00
1 سال
Rp268.000,00
1 سال
.id
Rp273.000,00
1 سال
Rp273.000,00
1 سال
Rp273.000,00
1 سال
.co.id
Rp368.000,00
1 سال
Rp368.000,00
1 سال
Rp368.000,00
1 سال
.biz.id
Rp119.000,00
1 سال
Rp119.000,00
1 سال
Rp119.000,00
1 سال
.my.id
Rp83.000,00
1 سال
Rp83.000,00
1 سال
Rp83.000,00
1 سال
.or.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.web.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.sch.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.ac.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.desa.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.co
Rp413.000,00
1 سال
Rp413.000,00
1 سال
Rp413.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp140.000,00
1 سال
Rp140.000,00
1 سال
Rp140.000,00
1 سال
.store
Rp1.000.000,00
1 سال
Rp1.000.000,00
1 سال
Rp1.000.000,00
1 سال
.go.id
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.xyz
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.site
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
Rp158.000,00
1 سال
.enterprises
Rp409.000,00
1 سال
Rp409.000,00
1 سال
Rp409.000,00
1 سال
.online
Rp416.000,00
1 سال
Rp416.000,00
1 سال
Rp416.000,00
1 سال
.media
Rp417.000,00
1 سال
Rp417.000,00
1 سال
Rp417.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains